Testimonial Category: Giang vien

Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp (ĐH London, Anh) Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội Kinh nghiệm...

Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Sunderland, Anh Thạc sĩ Tài chính quốc tế, ĐH Glasgow, Anh Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh...

Cử nhân Kế toán Ứng dụng (ĐH Oxford Brookes, Anh Vô địch cuộc thi  “PwC Trust Builders” do hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) tổ chức...

Thạc sỹ Quản Trị Quốc Tế  (ĐH Tổng Hợp Trento, Italia) Giảng viên chuyên ngành kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch,...

Thạc sỹ Phân tích tài chính (ĐH New South Wales, Sydney, Úc) Trưởng bộ môn Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch,...

Thạc sỹ tài chính chuyên ngành Ngân hàng đầu tư và Chứng khoán (Đại học Wales, Anh quốc) Chứng chỉ phân tích đầu tư tài...

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (ĐH Latrobe, Úc) Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính Mỹ CFA Level II Giảng viên chuyên ngành...

Thạc sỹ tài chính (ĐH Leicester, UK), FCCA, CIA, MIA, IIA Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần liên quan trong lĩnh vực kiểm toán và...

Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Kế toán (ĐH Sydney, Úc) Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà...

Thạc sỹ Tài Chính (ĐH Braford, Anh quốc), ACCA Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội Hơn 8...

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Latrobe (Úc) Trưởng bộ môn quản trị, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà...

Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng (ĐH ESCP & Paris Dolphin) Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du...

Tiến sĩ tài chính (ĐH Latrobe, Úc) Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện công nghệ Châu Á, Thái Lan) Thạc sỹ Tài chính...