• Tiến sĩ tài chính (ĐH Latrobe, Úc)
  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện công nghệ Châu Á, Thái Lan)
  • Thạc sỹ Tài chính quốc tế (Trường Kinh doanh SKEMA, Pháp)
  • Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Giảng dạy học phần Quản trị trong thời đại toàn cầu hóa (Governance in A Globalizing World) tại ĐH Latrobe (Úc) và Kế toán trong quản trị tại Academies Australasia Polytechnic, Úc
  • Từng làm việc tại công ty chứng khoán BIDV (Việt Nam)
  • Giành học bổng Tiến sỹ của Chính Phủ Úc