Giảng viên

Thầy Lương Minh Hoàng

MA1-Management Information (Thông tin sử dụng cho quản lý)

 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (ĐH Latrobe, Úc)
 • Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính Mỹ CFA Level II
 • Giảng viên chuyên ngành tài chính, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy Quản trị rủi ro tài chính, Chứng khoán phái sinh và Quản lý danh mục đầu tư
 • Giảng viên chương trình liên liên kết ĐH Latrobe – HANU và chương trình phân tích đầu tư tài chính Mỹ (CFA).
 • Từng làm việc tại Woori CBV

Cô Hoàng Xuân Quỳnh

FA1-Recording Financial transactions (Hạch toán các giao dịch tài chính)

MA2-Managing costs and financing

MA-Management Accounting (Kế toán quản trị)

PM/Performance management (Quản trị hiệu quả hoạt động)

TX/Taxation (Thuế)

 • Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp (ĐH London, Anh)
 • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Kinh nghiệm nhiều năm  giảng dạy các học phần lĩnh vực kế toán tại chương trình chính quy trường ĐH Hà Nội và các chương trình liên kết quốc tế (ĐH La Trobe – HANU; ĐH IMC Krems – HANU)

Cô Nguyễn Thị Minh Hiếu

BT-Business and Technology (Kinh doanh và công nghệ)

 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Latrobe (Úc)
 • Trưởng bộ môn quản trị, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng anh tại các chương trình trong nước và quốc tế về lĩnh vực quản trị.
 • Được đào tạo giảng dạy học phần môn F1 và P1 (2014) tại Sunway Tes (Malaysia)

Thầy Phan Hoàng Quân

BT-Business and Technology (Kinh doanh và công nghệ)

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Sunderland, Anh

 • Thạc sĩ Tài chính quốc tế, ĐH Glasgow, Anh

 • Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, trường Đại học Hà Nội
 • Điều phối viên nguồn của Hội Đồng Anh

Cô Hoàng Thị Hương Giang

BT-Business and Technology (Kinh doanh và công nghệ)

 • Tiến sĩ tài chính (ĐH Latrobe, Úc)
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện công nghệ Châu Á, Thái Lan)
 • Thạc sỹ Tài chính quốc tế (Trường Kinh doanh SKEMA, Pháp)
 • Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Giảng dạy học phần Quản trị trong thời đại toàn cầu hóa (Governance in A Globalizing World) tại ĐH Latrobe (Úc) và Kế toán trong quản trị tại Academies Australasia Polytechnic, Úc
 • Từng làm việc tại công ty chứng khoán BIDV (Việt Nam)
 • Giành học bông Tiến sỹ của Chính Phủ Úc

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

MA-Management Accounting (Kế toán quản trị)

 • Thạc sỹ tài chính chuyên ngành Ngân hàng đầu tư và Chứng khoán (Đại học Wales, Anh quốc)
 • Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính Mỹ CFA Level II
 • Chứng chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
 • Hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh, chuyên ngành tài chính tại Khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch, trường ĐH Hà Nội

Cô Nguyễn Thị Vân Anh

MA-Management Accounting (Kế toán quản trị)

FM-Financial Management (Quản trị tài chính)

 • Thạc sỹ Tài Chính (ĐH Braford, Anh quốc), ACCA
 • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần liên quan đến kế toán và kiểm toán bằng Tiếng Anh
 • Kế toán tổng hợp tại công ty Lucky Sun

Thầy Phạm Thành Đạt, ACCA

MA-Management Accounting (Kế toán quản trị)

 • Cử nhân Kế toán Ứng dụng (ĐH Oxford Brookes, Anh
 • Vô địch cuộc thi  “PwC Trust Builders” do hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) tổ chức (2017)
 • Senior, PwC
 • Hai năm kinh nghiệm giảng dạy tại Sunway, HANU

Cô Phạm Thị Hoàng Yến

FA-Financial Accounting (Kế toán tài chính)

 • Thạc sỹ Quản Trị Quốc Tế  (ĐH Tổng Hợp Trento, Italia)
 • Giảng viên chuyên ngành kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Giảng viên chương trình liên liên kết ĐH Latrobe – HANU
 • Từng làm kiểm toán tại hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)
 • Từng làm việc trong mảng tư vấn M&A, xúc tiến thương mại Việt Nam – Italia.

Thầy Phạm Văn Hùng

FA-Financial Accounting (Kế toán tài chính)

FR-Financial Reporting (Lập báo cáo tài chính)

 • Thạc sỹ Phân tích tài chính (ĐH New South Wales, Sydney, Úc)
 • Trưởng bộ môn Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường ĐH Hà Nội
 • Giảng dạy các học phần trong lĩnh vực kế toán và phân tích tài chính chương trình chính quy tại ĐH Hà Nội và các chương trình quốc tế tại ĐH Latrobe, ĐH Rangsit (Thái Lan)
 • Từng làm việc tại hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Deloitte (Úc), KPMG (Úc) và công ty Tư vấn McKinsey (Úc)

Cô Hồ Thuý Hằng

LW-Corporate and Business Law (Luật Kinh tế và Doanh nghiệp)

 • Thạc sỹ Luật quốc tế (Úc)
 • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch
 • Hơn 18 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực luật cho các chương trình giáo dục quốc tế
 • Cố vấn luật trong các dự án của Công ty tư vấn Luật và nhân sự
 • Có phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả giúp sinh viên hiểu và vận dụng bài tập.

Cô Đỗ Vân Anh, ACCA

PM – Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động)

 • Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Kế toán (ĐH Sydney, Úc)
 • Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường ĐH Hà Nội và chương trình liên kết ĐH Latrobe – HANU
 • Tham gia giảng dạy các học phần kế toán chương trình ACCA, CFA
 • Từng làm kiểm toán viên tại hãng kiểm toán hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)
 • Điểm thi cao nhất toàn Việt Nam môn P7 kỳ thi ACCA tháng 12/2008
 • Được sinh viên tín nhiệm bởi sự chuyên nghiệp và cởi mở chia sẻ kỹ năng làm bài.

Cô Ang Fei Ling, FCCA, ACCA

FR-Financial Reporting (Lập báo cáo tài chính)

 • Kinh nghiệmnhiều năm  giảng dạy các học phần liên quan tới lĩnh vực kế toán
 • Từng làm việc tại hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young
 • Đạt giải thưởng Học viên ACCA xuất sắc nhất của EY
 • Có 07 học viên đạt giải vô địch thế giới và 05 giải vô địch quốc gia dưới sự dẫn dắt của cô.  

Cô Lê Thị Thanh Bình

FA-Financial Accounting (Kế toán tài chính)

FM-Financial Management (Quản trị tài chính)

 • Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng (ĐH ESCP & Paris Dolphin)
 • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
 • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý doanh mục đầu tư tại trường ĐH Hà Nội cũng như các chương trình liên kết quốc tế ĐH Úc, ĐH Troy (Hoa Kỳ)
 • Từng  làm Tư vấn rủi ro tại hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)

Thầy Raj Mani Rao

FM-Financial Management (Quản trị tài chính)

 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học Kế toán quản trị và Kế toán tài chính
 • Từng làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ kế toán
 • Tham gia giảng dạy các chương trình học chuyên nghiệp tại các nhiều quốc gia trên thế giới.

Thầy Goh Hong Lim, FCCA,CIA, MIA, IIA

SBL(P1)-Strategic Business Leader (Lãnh đạo chiến lược kinh doanh)

AAA-Advanced Audit and Assurance (Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao)

 • Thạc sỹ tài chính (ĐH Leicester, UK), FCCA, CIA, MIA, IIA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần liên quan trong lĩnh vực kiểm toán và quản trị
 • 4 năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên
 • Rất nhiều sinh viên của thầy đã có điểm thi vô địch cấp Quốc gia và Thế giới
 • Cố vấn, hướng dẫn luận văn sinh viên OBU đạt điểm A