Đi Sun đúng giờ

Tôi thấy thầy Hùng là một người thầy rất nghiêm túc nhưng đôi khi cũng có chút đáng yêu. Các bạn sẽ không thể thấy...

Đi Sun cùng Scooter

Đôi lời gửi thầy: “Cảm ơn thầy vì đã là thầy của em và các bạn. Chúc thầy luôn có sức khỏe để đi bộ...