• Thạc sỹ tài chính chuyên ngành Ngân hàng đầu tư và Chứng khoán (Đại học Wales, Anh quốc)
  • Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính Mỹ CFA Level II
  • Chứng chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh, chuyên ngành tài chính tại Khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch, trường ĐH Hà Nội