• Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp (ĐH London, Anh)
  • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Kinh nghiệm nhiều năm  giảng dạy các học phần lĩnh vực kế toán tại chương trình chính quy trường ĐH Hà Nội và các chương trình liên kết quốc tế (ĐH La Trobe – HANU; ĐH IMC Krems – HANU)