• Cử nhân Kế toán Ứng dụng (ĐH Oxford Brookes, Anh
  • Vô địch cuộc thi  “PwC Trust Builders” do hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) tổ chức (2017)
  • Senior, PwC
  • Hai năm kinh nghiệm giảng dạy tại Sunway, HANU