• Thạc sỹ Quản Trị Quốc Tế  (ĐH Tổng Hợp Trento, Italia)
  • Giảng viên chuyên ngành kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Giảng viên chương trình liên liên kết ĐH Latrobe – HANU
  • Từng làm kiểm toán tại hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)
  • Từng làm việc trong mảng tư vấn M&A, xúc tiến thương mại Việt Nam – Italia.