• Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng (ĐH ESCP & Paris Dolphin)
  • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Hơn 11 năm kinh nghiệm giảng dạy các học phần Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý doanh mục đầu tư tại trường ĐH Hà Nội cũng như các chương trình liên kết quốc tế ĐH Úc, ĐH Troy (Hoa Kỳ)
  • Từng  làm Tư vấn rủi ro tại hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)