• Thạc sỹ Phân tích tài chính (ĐH New South Wales, Sydney, Úc)
  • Trưởng bộ môn Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường ĐH Hà Nội
  • Giảng dạy các học phần trong lĩnh vực kế toán và phân tích tài chính chương trình chính quy tại ĐH Hà Nội và các chương trình quốc tế tại ĐH Latrobe, ĐH Rangsit (Thái Lan)
  • Từng làm việc tại hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Deloitte (Úc), KPMG (Úc) và công ty Tư vấn McKinsey (Úc