• Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Kế toán (ĐH Sydney, Úc)
  • Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, trường ĐH Hà Nội
  • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường ĐH Hà Nội và chương trình liên kết ĐH Latrobe – HANU
  • Tham gia giảng dạy các học phần kế toán chương trình ACCA, CFA
  • Từng làm kiểm toán viên tại hãng kiểm toán hàng đầu thế giới KPMG (Việt Nam)
  • Điểm thi cao nhất toàn Việt Nam môn P7 kỳ thi ACCA tháng 12/2008
  • Được sinh viên tín nhiệm bởi sự chuyên nghiệp và cởi mở chia sẻ kỹ năng làm bài.