Tag: dai hoc ha noi

SunwayHANU thông báo khai giảng môn F1/ACCA

Sunway HANU thông báo khai giảng môn F1/ACCA – Accountant in Business Thời gian: ngày 17/9/2017 Lịch học chi tiết tại Link: https://goo.gl/qks5Dr Ngôn ngữ giảng dạy:...

Thông báo khai giảng lớp F3/ACCA

Văn phòng Sunway trân trọng thông báo lịch học môn F3 chi tiết cụ thể như sau: https://goo.gl/Mz7Dis Thời gian: Thứ Tư (18-21h); Chủ Nhật (8h30...