Đại học Hà Nội thông báo cuộc thi học bổng toàn phần ngành OBU năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Số: 312/TB-ĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21  tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO THI TUYỂN HỌC BỔNG

Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

 

– Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 06/08/2015;

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức giáo dục Sunway TES, Malaysia ngày 20/05/2011;

– Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Trường Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA của trường Đại học Hà Nội năm 2017;

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi tuyển học bổng năm 2017 đối với học sinh, sinh viên đăng ký học chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng do Trường Đại học Oxford Brookes (OBU) cấp bằng, cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng:

  • 05 suất học bổng học phí của chương trình OBU, bao gồm học bổng toàn phần (100%) và bán phần (50%, 30%) học phí học tập của chương trình; trị giá học bổng cao nhất: 158.000.000 VNĐ.

  • Học bổng không bao gồm các khoản: lệ phí thi, lệ phí hàng năm cho Hiệp hội ACCA, phí nộp luận văn cho trường Đại học Oxford Brookes, phí chuyển tiếp sang Malaysia.

2. Đối tượng đăng ký học bổng:

  • Học sinh THPT có điểm trung bình học tập (GPA) 2 năm gần nhất trên 7.5

  • Sinh viên năm 1 các trường Đại học có điểm trung bình học tập (GPA) 2 kỳ gần nhất trên 7.0

3. Hình thức xét học bổng:

Thể lệ cuộc thi, thí sinh trải qua 3 vòng thi: vòng hồ sơ, vòng kiểm tra kiến thức và vòng phỏng vấn.

  1. Vòng hồ sơ:

Các thí sinh dự thi xét học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng SunwayHANU, trường Đại học Hà Nội chậm nhất ngày 15/06/2017. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin học bổng 2017 theo mẫu của Văn phòng SunwayHANU (tải tại đây)

– Bản sao bảng điểm THPT, Đại học có xác nhận của trường hoặc công chứng

– Bản sao CMND công chứng

– Bản sao các chứng nhận tiếng Anh, thành tích hoạt động đã kê khai trong Đơn xin học bổng 2017 – 2 ảnh 4×6

Ghi chú: Các thí sinh điền đầy đủ các mục trong Đơn xin học bổng 2017 (Ghi Không/Không có đối với những nội dung không có thông tin để kê khai)

  1. Vòng kiểm tra kiến thức:

Các thí sinh vượt qua vòng hồ sơ sẽ tham gia 1 bài kiểm tra kiến thức Tiếng Anh và Toán. Nội dung thi bằng tiếng Anh.

Thời gian thi: 60 phút,  Ngày thi dự kiến: 30/06/2017

  1. Vòng phỏng vấn:

Các thí sinh vượt qua vòng kiểm tra kiến thức sẽ tham gia phỏng vấn với hội đồng thi, hình thức phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Thời gian dự kiến: 04/07/2017

4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký:

  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng SunwayHANU, Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội; Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; hoặc

  • Nộp hồ sơ qua email, thí sinh scan toàn bộ hồ sơ và gửi về hòm thư   obu@hanu.edu.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: Học bổng OBU 2017 _ Tên thí sinh

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng SunwayHANU

Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.3554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: sunway.hanu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Văn phòng SunwayHANU;

– Phòng Đào tạo;

– Lưu: TCHC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TSKH. Nguyễn Đình Luận