Lịch học Chương trình Phân tích tài chính CFA Level I kì thi tháng 12/2017

Chương trình CFA Level I tại SunwayHANU  khai giảng vào thứ Bảy, ngày 22/7/2017. Lịch học chi tiết xem tại đây: https://goo.gl/8kQHoR