SunwayHANU thông báo khai giảng môn F1/ACCA

Sunway HANU thông báo khai giảng môn F1/ACCA – Accountant in Business

Thời gian: ngày 17/9/2017

Lịch học chi tiết tại Link: https://goo.gl/qks5Dr

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Giảng viên: Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Hiếu  Trưởng bộ môn quản trị khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch, Giảng viên môn F1/ACCA và các chương trình chính quy quốc tế của HANU . Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và tham gia chương trình đào tạo giảng viên dạy ACCA của Sunway Tes, cũng như kinh nghiệm làm việc tại UNDP Việt Nam – Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, các dự án phi chính phủ cô là giảng viên được yêu thích và truyền cảm hứng học tập tới các thế hệ sinh viên.