Trường Đại học Hà Nội Tuyển sinh Chương trình Quốc tế khóa 2021: Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)_Cử nhân Kế toán Ứng dụng _Đại học Oxford Brookes (OBU)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:500/TB-ĐHHNHà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) ngày 28/8/2009;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-ĐHHN ngày 14/8/2020 về việc cho phép thực hiện Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU);

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 22/01/2021;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Sunway TES, Đại học Sunway (Malaysia) ngày 26/10/2018;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) của trường Đại học Hà Nội năm 2021;

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

2. Kỳ tuyển sinh: Kỳ mùa thu: tháng 09/2021.

3. Đối tượng tuyển sinh:

 • Học sinh tốt nghiệp THPT
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

4. Chương trình học:

Toàn bộ chương trình có thời gian học trong 06 kỳ (03 năm):

 • Năm 1: Tiếng Anh dự bị và ACCA cấp độ cơ bản: Học dự bị tiếng Anh và kiến thức cơ sở ngành.
 • Năm 2: ACCA cấp độ kỹ năng: Học các môn Diploma và Diploma nâng cao về kế toán và kinh doanh.
 • Năm 3: ACCA cấp độ kỹ năng và thực tập, luận văn: Hoàn thành các môn Diploma nâng cao và thực tập, nộp luận văn theo quy định của Đại học Oxford Brookes, Anh Quốc.

Trong đó:  

 • Năm 1 và năm 2 học tại Trường Đại học Hà Nội (Việt Nam). Năm 3 chuyển tiếp học tại Sunway TES, Đại học Sunway (Malaysia) với học phí không đổi.
 • Các ứng viên đáp ứng điều kiện tiếng Anh (IELTS 5.5) được phép bỏ qua kỳ Dự bị tiếng Anh trong năm 1.

5. Hồ sơ dự tuyển:

 1. Đơn xin học (theo mẫu của Sunway HANU);
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
 3. 02 ảnh chân dung 4×6; 
 4. Bản sao Học bạ THPT; 
 5. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh chưa nhận được bằng);
 6. Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 7. Bản sao Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Ghi chú: Bổ sung giấy tờ (4), (5), (7) bản dịch thuật công chứng và (6) bản sao công chứng khi có thông báo trúng tuyển.

Nộp hồ sơ ứng tuyển online tại đây

6. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ tháng 04/2021 đến hết tháng 09/2021.

7. Đơn vị liên hệ tuyển sinh:

Trường Đại học Hà Nội giao cho Văn phòng Sunway HANU trực tiếp thu nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, thi học bổng và tuyển thẳng năm 2021 theo thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sunway HANU

Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cunhanketoanhanu

Nơi nhận: – Phòng QLĐT;
– Lưu: VT, VP Sunway HANU.
        HIỆU TRƯỞNG      
(Đã ký)            
  Nguyễn Văn Trào

Thông tin chi tiết xem tại đây