Tag: ke toan

Chứng chỉ ACCA: Khó mà không khó

Chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)...