Category: Tin tức

Chứng chỉ ACCA: Khó mà không khó

Chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)...

Chứng chỉ CFA sẽ thay thế MBA?

Một số người còn lập luận rằng người nào hoàn thành cả 3 cấp độ và được đặt 3 chữ cái CFA sau tên của...