BẠN CÓ BIẾT: Lộ trình áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam 


Là dân ngành Kế – Kiểm toán, chắc hẳn các bạn luôn update những thông tin “nóng hổi” về kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là những quyết định đến từ Bộ Tài chính.  

Sunway HANU mang đến cho bạn các giai đoạn của đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Theo đó, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam sẽ bao gồm phương án công bố, áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và phương án xây dựng, ban hành và áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

 

Nguồn: https://bom.so/3TyvE7