Hôm nay, Sunway HANU mang đến cho bạn các giai đoạn của đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam....