Thông báo lịch thi trên máy tính CBE chương trình OBU/ACCA tháng 5/2018

Văn phòng SunwayHANU thông báo lịch thi trên máy tính (CBE – Computer Based Examination) chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng do ĐH Oxford Brookes UK cấp bằng kết hợp văn bằng hành nghề kế toán – kiểm toán công chứng Anh quốc ACCA

  • Ngày 9/5: Ca sáng từ 9:00 – 11:00                   Ca chiều từ 14:00 – 16:00
  • Ngày 16/5:                                                            Ca chiều  từ 14:00 – 16:00
  • Ngày 23/5:                                                            Ca chiều từ 14:00 – 16:00
  • Địa điểm: Phòng tập huấn – tầng 3 – Thư viện ĐH Hà Nội