Lịch học kỳ 2 năm học 2018-2019 chương trình OBU/ACCA khóa 05 và 06

Văn phòng Sunway HANU (Trường Đại học Hà Nội) thông báo lịch học chi tiết cho sinh viên chương trình Kế toán Ứng dụng do ĐH Oxford Brookes UK cấp bằng kết hợp văn bằng hành nghề kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).

Lịch học chi tiết xem tại đây