LỊCH THI CBE THÁNG 01/2019


Văn phòng SunwayHANU thông báo lịch thi trên máy tính (CBE – Computer Based Examination) chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)
Địa điểm: Phòng tập huấn tầng 3, Thư viện trường Đại học Hà Nội
ThứNgàyGiờ
Thứ 611/01/201914h – 16h
Thứ 618/01/201914h – 16h
Thứ 625/01/201914h – 16h

Tags:,