Lịch thi CBE chương trình OBU/ACCA

Văn phòng SunwayHANU trân trọng thông báo lịch thi trên máy tính (CBE) chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng do ĐH Oxford Brookes UK cấp bằng kết hợp văn bằng hành nghề kế toán kiểm toán công chứng Anh quốc ACCA

1. Tháng 05:

2 buổi thi:Chiều thứ 4 ngày 16 và 23/05

2. Tháng 06:

2 buổi thi: Chiều thứ 4 ngày 06 và 13/06.

3. Tháng 07:

01 buổi thi: Chiều thứ 5 ngày 26/07

4. Tháng 08:

04 buổi thi: Chiều thứ 5 ngày 02; 16;23;30/08

5. Tháng 09: 

02 buổi thi: Chiều thứ 5 ngày 06 và 13/09

Thời gian thi các buổi chiều: 14h-16h

Địa điểm: Phòng Tập huấn – Tầng 3 – Thư viện ĐH Hà Nội

  • Chú ý: Đối với sinh viên đăng ký môn thi và ngày thi, đổi lịch thi và đóng lệ phí thi lại muộn nhất 2 ngày trước ngày thi. (thứ 4 thi thì thứ 2 là ngày muộn nhất để thay đổi, đăng ký nguyện vọng thi)