Cơ hội Tuyển thẳng Chương trình Quốc tế ACCA/OBU 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 499 /TB-ĐHHNHà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển thẳng Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) ngày 28/8/2009;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-ĐHHN ngày 14/8/2020 về việc cho phép thực hiện Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU);

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 22/01/2021;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Sunway TES, Đại học Sunway (Malaysia) ngày 26/10/2018;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) của trường Đại học Hà Nội năm 2021;

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển thẳng năm 2021 đối với học sinh, sinh viên đạt điều kiện nộp hồ sơ (theo thông báo tuyển sinh 2021 đã ban hành) Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU), cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Học sinh, sinh viên đạt một trong các điều kiện:

a. Đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quận trở lên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh;

b. Đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

c. Là thành viên đội tuyển quốc gia, tỉnh, thành phố có kết quả học tập 3 năm cấp 3 loại khá/giỏi, hạnh kiểm tốt;

d. Học sinh các trường THPT trên toàn quốc có kết quả học tập 3 năm cấp 3 loại khá/giỏi, hạnh kiểm tốt và có điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 550 quốc tế trở lên.

2. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng:

Những đối tượng đạt yêu cầu của đối tượng tuyển thẳng ở mục (1), nếu chưa tốt nghiệp được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng theo quy định của trường Đại học Hà Nội tại năm ứng viên đạt giải.

3. Hồ sơ xét tuyển:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

4. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 10

5. Thời gian xét tuyển và phương thức nộp hồ sơ

a. Thời gian

  • Nộp hồ sơ trước ngày 01/08/2021.
  • Xét tuyển và công bố kết quả: 02 tuần kể từ ngày Văn phòng Sunway HANU nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Làm thủ tục nhập học: Ngay sau khi có kết quả trúng tuyển.

Chú ý

02 tuần sau khi được gửi thông báo trúng tuyển, ứng viên trúng tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị hủy kết quả.

b. Phương thức nộp hồ sơ

  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng Sunway HANU – Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua email, ứng viên scan toàn bộ hồ sơ và gửi về hòm thư obu@hanu.edu.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: Tuyển thẳng OBU 2021 _ Tên thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sunway HANU

Phòng 204 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cunhanketoanhanu

Nơi nhận: – Phòng QLĐT;
– Lưu: VT, VP Sunway HANU.
        HIỆU TRƯỞNG      
(Đã ký)            
  Nguyễn Văn Trào

Thông tin chi tiết xem tại đây