Lịch học Chương trình Tiếng Anh IELTS dự bị ngành OBU năm 2017

Văn phòng SunwayHANU thông báo Lịch chính thức chương trình dự bị Tiếng Anh (IELTS) cho sinh viên theo học ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes UK kết hợp Văn bằng hành nghề kế toán kiểm toán công chứng Anh quốc ACCA.

Thời gian khai giảng: Thứ Hai, ngày 21/8/2017

Tổng thời gian học: 450 giờ

Lịch học chi tiết: https://goo.gl/hQLSEg