Điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

Căn cứ theo tình hình thực tế, nhằm hỗ trợ các thí sinh có thêm thời gian bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, trường Đại học Hà Nội thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh:

  • Đợt 1: Hạn cuối ngày 15/09/2020
  • Đợt 2: Hạn cuối ngày 10/10/2020
  • Đợt 3: Hạn cuối ngày 30/11/2020

2. Thời hạn nộp hồ sơ tuyển thẳng và thi tuyển học bổng:

Hạn cuối ngày: 15/09/2020

Xem chi tiết:

1. Thông tin tuyển sinh: https://bitly.com.vn/Z37v9
2. Học bổng: https://bitly.com.vn/1GF8L
3. Tuyển thẳng: https://bitly.com.vn/rCBeV