Căn cứ theo tình hình thực tế, nhằm hỗ trợ các thí sinh có thêm thời gian bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo...