ACCA công bố tỷ lệ đỗ của kỳ thi  tháng 12 năm 2019

ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) đã công bố tỷ lệ đỗ của kỳ thi cuối cùng của năm 2019 như sau: 

  • Kỳ thi tháng 12/2019 hơn 137.000 sinh viên trên toàn thế giới tham gia hơn 173.000 bài thi. Tổng cộng có 4.659 sinh viên đã hoàn thành bài thi cuối cùng để trở thành hội viên của ACCA.

Ông Alan Hatfield – Giám đốc điều hành và phát triển của ACCA nói rằng: “Chứng chỉ ACCA là bài kiểm tra nghiêm ngặt các kỹ năng, khả năng và năng lực mà một kế toán viên ngày nay cần có, với nền tảng vững chắc về đạo đức và tính chuyên nghiệp. Nó là tiền đề cho sinh viên có một sự nghiệp phát triển như một chuyên gia tài chính có trình độ và đạo đức.

Trong tỷ lệ đỗ của chúng tôi bao gồm cả những sinh viên tự học cũng như những học viên tham gia các khóa học. Trong đó, kết quả của các sinh viên trong các Đối tác Đào tạo chính thức (ALP) của ACCA là mạnh hơn đáng kể so với những người khác. Vì vậy, từ những kết quả này, chúng ta có thể thấy rằng chất lượng học phí thúc đẩy tỷ lệ đỗ tốt hơn. Đây là một thông điệp nhất quán mà chúng tôi đưa ra cho sinh viên của mình, đồng thời cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho họ với các tài nguyên học tập – chẳng hạn như báo cáo kiểm tra truy cập trực tuyến – và một trung tâm phúc lợi cho sinh viên mới. Điều này bao gồm các nguồn lực mới về tinh thần, lối sống và hỗ trợ cộng đồng, bên cạnh việc tiếp cận dễ dàng với tài liệu hiện có về học tập, giải quyết các kỳ thi và phúc lợi trong công việc.”

Ông Alan Hatfield tổng kết rằng: “Các giám khảo lưu ý rằng tỷ lệ đỗ cao khi sinh viên đã phát triển kỹ năng xử lý văn bản và bảng tính mà họ đã hoặc sẽ sử dụng tại nơi làm việc và áp dụng những điều này vào bài kiểm tra của họ, do đó cần tích hợp công việc thực tế và bài kiểm tra.”

ACCA đang tiếp tục công việc tiên phong với việc đưa ra các bài kiểm tra của mình để cung cấp các bài kiểm tra trên máy tính (CBEs), với nhiều hình thức về thuế và luật hiện được cung cấp trên CBE sẽ được tiếp tục hoàn thành vào tháng 6 năm 2020.

Hướng tới những đổi mới hơn nữa, vào tháng 3 năm 2020, ACCA cũng sẽ đưa ra các Chuyên gia chiến lược của mình với tư cách là những CBE tại các trung tâm cụ thể ở Anh, Ireland và Cộng hòa Séc và sau đó sẽ hoàn toàn thực hiện tại các quốc gia đó từ tháng 6 năm 2020. Trong năm tới cần nâng cao hơn nữa các kỹ năng làm việc và chuyên môn vì sinh viên cũng sẽ cần sử dụng các công cụ thuyết trình trong kỳ thi.

Bảng kết quả

CHỨNG CHỈ ACCATỈ LỆ ĐỖ
CẤP ĐỘ KIẾN THỨC
F1 – Kế toán trong Kinh Doanh82%
F2 – Kế toán Quản trị64%
F3 – Kế toán tài chính71%
CẤP ĐỘ KỸ NĂNG
F4 – Luật Doanh nghiệp83%
F5 – Quản lý hoạt động kinh doanh38%
F6 – Thuế49%
F7 – Báo cáo tài chính46%
F8 – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo38%
F9 – Quản trị tài chính43%
CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP (môn bắt buộc)
SBL – Quản trị chiến lược46%
SBR – Báo cáo tài chính chiến lược48%
CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP (môn lựa chọn)
P4 – Quản trị tài chính nâng cao33%
P5 – Quản lý hoạt động kinh doanh nâng cao33%
P6 – Thuế nâng cao35%
P7 – Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo nâng cao30%
CHẤT LƯỢNG MỨC ĐỘ CƠ BẢNTỷ lệ đỗ
Văn bằng ACCA về Kế toán tài chính và quản lý 
FA1 – Báo cáo giao dịch tài chính76%
MA1 – Quản lý thông tin80%
Văn bằng ACCA về Kế toán tài chính và quản lý 
FA2 – Duy trì hồ sơ tài chính72%
MA2 – Quản lý chi phí và tài chính63%
Văn bằng ACCA về Kế toán và Kinh doanh 
FAB – Kế toán trong kinh doanh74%
FMA – Kế toán Quản trị66%
FFA – Kế toán tài chính64%
Chứng chỉ chuyên gia cơ bản 
FAU – Kiểm toán40%
FTX – Thuế59%
FFM – Quản trị tài chính55%

Link: https://www.accaglobal.com/lk/en/news/2020/january/ACCA_Exam_Results.html