ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) đã công bố tỷ lệ đỗ của kỳ thi cuối cùng của năm 2019 như sau: ...