Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI  
        Số:   303 /TB-ĐHHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
               Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

– Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 07/9/2018;

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức giáo dục Sunway TES, Malaysia ngày 26/10/2018;

– Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) của trường Đại học Hà Nội năm 2019,

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2019 chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) do Trường Đại học Oxford Brookes (OBU) cấp bằng, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

2. Kỳ tuyển sinh: Kỳ mùa thu – Tháng 08/2019

3. Đối tượng tuyển sinh:

 • Học sinh tốt nghiệp THPT
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

4. Chương trình học:

Toàn bộ chương trình ACCA/OBU có thời gian học trong 06 kỳ (03 năm):

 • Năm 1 – Tiếng Anh dự bị & ACCA cấp độ cơ bản: Học dự bị tiếng Anh và kiến thức cơ sở ngành.
 • Năm 2 – ACCA cấp độ kỹ năng: Học các môn Diploma và Diploma nâng cao về kế toán và kinh doanh.
 • Năm 3 – ACCA cấp độ kỹ năng & Thực tập, luận văn: Hoàn thành các môn Diploma nâng cao và thực tập, nộp luận văn theo quy định của Trường Đại học Oxford Brookes, Anh quốc.

Trong đó: Năm 1 và năm 2 được học tại trường Đại học Hà Nội, Việt Nam. Năm 3 chuyển tiếp học tại Sunway TES, Đại học Sunway, Malaysia với học phí không đổi.

          – Các thí sinh đáp ứng điều kiện tiếng Anh (Ielts 5.5 hoặc tương đương) được phép bỏ qua kỳ Dự bị tiếng Anh trong năm 1.

5. Hồ sơ dự tuyển:

 • Đơn xin học (theo mẫu): Application form
 • Học bạ THPT dịch thuật công chứng
 • Bằng tốt nghiệp THPT dịch thuật công chứng (Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh chưa nhận được bằng)
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu dịch thuật công chứng
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương: Mẫu sơ yếu lý lịch
 • Chứng nhận tiếng Anh (nếu có) có công chứng
 • Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng
 • 2 ảnh 4 x 6

Ghi chú: Những giấy tờ yêu cầu dịch thuật công chứng thí sinh có thể hoàn thiện sau khi có thông báo trúng tuyển.

6. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh:

 • Đợt 1: Hạn cuối ngày 07/8/2019
 • Đợt 2: Hạn cuối ngày 31/8/2019
 • Đợt 3: Hạn cuối ngày 20/10/2019

7. Đơn vị liên hệ tuyển sinh:

Trường Đại học Hà Nội giao Văn phòng Sunway HANU trực tiếp thu nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và thi học bổng năm 2019 theo Thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sunway HANU

Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 0243.554.4243 – Hotline: 0964.233.653

Website: https://sunway.hanu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cunhanketoanhanu

Nơi nhận: – Phòng QLĐT;
– Lưu: VT, VP Sunway HANU.
        HIỆU TRƯỞNG      
(Đã ký)            
  Nguyễn Văn Trào

Thông tin chi tiết xem tại đây.