Thay đổi yêu cầu về trình độ tiếng Anh của trường Đại học Oxford Brookes

Trường Đại học Oxford Brookes đã điều chỉnh các tiêu chuẩn cho phù hợp với các yêu cầu về trình độ tiếng Anh của ACCA. Theo đó, học viên không còn phải nộp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh của mình cho ACCA để phê duyệt.

Các điều kiện để đăng ký học và nhận bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng bao gồm:
– Đăng ký tham gia Chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng
– Vượt qua các môn: Lập báo cáo tài chính (FR), Quản lý hồ sơ tài chính (FM) và Kiểm toán và bảo hiểm (AA)
– Vượt qua các bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng ứng dụng khác
– Hoàn thành Học phần Đạo đức và kỹ năng chuyên nghiệp
– Hoàn thành Bảo vệ Luận văn
Các trường hợp cụ thể như sau

Trường hợp ưu tiên:
Ban lãnh đạo OBU sẽ xem xét trường hợp ưu tiên nếu một sinh viên nằm ngoài 10 năm quy định, họ không được đăng ký Bằng cử nhân vì họ không thể chứng minh trình độ tiếng Anh. Sự ưu tiên được cấp theo quyết định của Lãnh đạo trường Đại học Oxford Brookes trong từng trường hợp.
Học viên sẽ cần chứng minh rằng kiến thức của họ là hiện tại bằng cách ví dụ như đã hoàn thành một số bài thi Chiến lược Chuyên nghiệp trong vòng 5 năm qua. Nếu được ưu tiên, sinh viên sẽ đủ điều kiện để gửi Luận án trong một khoảng thời gian xác định.
Học viên có thể nộp đơn xin ưu tiên cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020.
▶️ Liên hệ đến hòm thư acca@brookes.ac.uk để biết thêm chi tiết.
▶️ Điều kiện tiếng Anh để làm luận văn chương trình OBU:https://bitly.vn/2ts2