Lịch thi trên máy tính các môn ACCA ngành kế toán ứng dụng năm 2018

LỊCH THI CBE VÀ LỆ PHÍ THI TỪ THÁNG 10 – 12/2018
Địa điểm thi: Phòng tập huấn tầng 3, Thư viên Trường Đại học Hà Nội

THÁNG 10

LỊCH BỔ SUNG

 

-Thứ 4

-Ngày 03/10

-Thời gian: CHIỀU 16h – 18h

LỊCH BỔ SUNG

-Thứ 4

-Ngày 17/10

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

LỊCH BỔ SUNG

 

-Thứ 4

-Ngày 24/10

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

LỊCH BỔ SUNG

-Thứ 4

-Ngày 31/10

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

 

THÁNG 11 LỊCH BỔ SUNG

-Thứ 4

-Ngày 07/11

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

THI HẾT MÔN CHÍNH THỨC

-Thứ 6

-Ngày 30/11

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

 

THÁNG 12 THI HẾT MÔN CHÍNH THỨC

-Thứ 6

-Ngày 07/12

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

LỊCH BỔ SUNG

-Thứ 4

-Ngày 12/12

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

LỊCH BỔ SUNG

-Thứ 4

-Ngày 19/12

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

LỊCH BỔ SUNG

 

-Thứ 4

-Ngày 26/12

-Thời gian: CHIỀU 14h – 16h

Chú ý: Sinh viên đăng kí thi và nộp lệ phí thi muộn nhất trước 02 ngày thi chính thức.