LỊCH THI CBE VÀ LỆ PHÍ THI TỪ THÁNG 10 – 12/2018 Địa điểm thi: Phòng tập huấn tầng 3, Thư viên Trường Đại học...