Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là kiểm tra, xác minh những báo cáo tài chính của một tổ chức – được trình bày trong các báo cáo thường niên – được lập ra bởi một bên kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính bao gồm một bảng cân đối kế toán, một báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thay đổi về vốn của chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các ghi chú giải thích khác.

Mục đích là cung cấp thông tin đầy đủ và trọn vẹn về những dữ liệu được trình bày trong báo cáo tài chính có thực sự phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp vào một ngày xác định, Ví dụ:

 • Liệu những tài sản mà tổ chức đó sở hữu hay những khoản nợ có được ghi chép một cách hợp lý trong bảng cân đối kế toán?
 • Lợi nhuận hay thua lỗ có được ghi nhận đúng?

Khi một kiểm toán viên tiến hành thu thập, đánh giá xác minh báo cáo tài chính cần phải tuân theo các tiêu chuẩn của kiểm toán do cơ quan chính phủ quy định. Sau khi hoàn thành việc xác minh, họ sẽ thực hiện viết báo cáo kiểm toán về mức độ trung thực hợp lý của báo cáo tài chính mà họ đã xác thực trước đó. Nhìn chung, tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn đều sẽ phải thực hiện quá trình kiểm toán mỗi năm. Đối với các tổ chức khác có thể yêu cầu hoặc yêu cầu kiểm toán tùy thuộc vào cơ cấu và quyền sở hữu của họ.

NHỮNG ĐIỀU KIỂM TOÁN VIÊN KHÔNG THỂ LÀM

 • Dự đoán tương lai – Việc kiểm toán liên quan đến một kỳ kế toán cụ thể trong quá khứ, điều đó không phán xét những gì có thể diễn ra trong tương lai. Chính vì thế, không thể cung cấp đảm bảo rằng tổ chức đó sẽ tiếp tục kinh doanh vô thời hạn.
 • Luôn luôn có mặt – Kiểm toán viên thực hiện quá trình kiểm toán trong một thời gian nhất định nên không thể lúc nào cũng có mặt tại tổ chức đó được. Mục đích chính của kiểm toán là hình thành một ý kiến về các thông tin trong báo cáo tài chính được đưa ra tổng thể và không xác định tất cả các bất thường có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là mặc dù các kiểm toán viên đang trong quá trình tìm kiếm các dấu hiệu gian lận vật chất tiềm năng, nhưng không thể chắc chắn rằng các gian lận sẽ được xác định.

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

 • Trước tiên, ban quản lý của tổ chức đó cần chuẩn bị các báo cáo tài chính theo đúng pháp lý và chuẩn mực của một báo cáo tài chính quy định.
 • Tiếp theo đó báo cáo tài chính phải được giám đốc của tổ chức phê duyệt thông qua.
 • Sau đó kiểm toán viên mới bắt đầu kiểm tra bằng cách đạt được một sự hiểu biết về các hoạt động tổ chức và xem xét các vấn đề kinh tế, công nghiệp có thể ảnh hưởng đến tổ chức doanh nghiệp trong giai đoạn diễn ra báo cáo.
 • Các kiểm toán viên sẽ xác định và đánh giá những rủi ro có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính hoặc hiệu quả tài chính hay một số biện pháp kiểm soát nội bộ mà các tổ chức đưa ra để giảm thiểu những rủi ro đối với mỗi hoạt động chính được liệt kê trong báo cáo tài chính.
 • Công việc tiếp theo là tiếp tục xem xét những gì ban quản lý của tổ chức đã làm dựa trên mức độ rủi ro và các biện pháp kiểm soát (gọi là kiểm soát nội bộ) được xác định để nhằm đảm bảo độ chính xác của báo cáo tài chính và kiểm tra bằng chứng đã được hỗ trợ.
 • Từ những yếu tố trên, các kiểm toán viên sẽ đưa ra quan điểm đánh giá về độ tin cậy chính xác trong báo cáo tài chính về kết quả và vị thế tài chính, dòng tiền của tổ chức. Những thông tin đó có tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo tài chính hay không?, nếu áp dụng các đạo luật.
 • Cuối cùng, công việc của kiểm toán viên là chuẩn bị một báo cáo Kiểm toán hoàn chỉnh cho các cổ đông và các thành viên của tổ chức đó.

VẬY CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA MỘT KIỂM TOÁN VIÊN LÀ GÌ?

Các kiểm toán viên sẽ thảo luận về phạm vi của công việc kiểm toán với tổ chức, giám đốc hoặc quản lý có thể yêu cầu thực hiện các thủ tục bổ sung. Kiểm toán viên duy trì độc lập từ quản lý và giám đốc để kiểm tra và đánh giá được thực hiện khách quan. Qua đó, họ xác định loại và mức độ của các thủ tục sẽ thực hiện, tùy thuộc vào các rủi ro và kiểm soát mà họ đã xác định. Các thủ tục có thể bao gồm:

 • Các cá nhân trong tổ chức đó sẽ đưa ra một loạt những câu hỏi, từ những câu hỏi chính thức dưới dạng văn bản đến các câu hỏi bằng lời không chính thức.
 • Kiểm tra hồ sơ tài chính và kế toán, các tài liệu khác và các mặt hàng hữu hình như nhà máy và thiết bị
 • Họ đưa ra các đánh giá phán đoán về ước tính hoặc những giả định quan trọng mà quản lý của tổ chức đó thực hiện khi họ chuẩn bị báo cáo tài chính.
 • Trên cơ sở yêu cầu có được xác nhận bằng văn bản về các vấn đề nhất định. Ví dụ yêu cầu bên vay nợ xác nhận số tiền mà họ nợ với tổ chức đó.
 • Thực hiện kiểm tra một số điều khoản trong kiểm soát nội bộ của tổ chức.
 • Tiến hành xem xét quy trình hoặc thủ tục nhất định mà tổ chức đó đang thực hiện.

VĂN PHÒNG SUNWAY HANU

Địa chỉ: Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội
Số 264-266 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 096 423 3653 / 0243.554.4243 
Website: https://sunway.hanu.edu.vn/ 
Hòm thư: obu@hanu.edu.vn