Xét tuyển hồ sơ Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) đợt 2

Hạn nộp hồ sơ Xét tuyển học bạ Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU) đợt 2 là ngày 31/08/2019

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes (OBU)

Mẫu đơn xin học (theo mẫu – Application Form)

Mẫu sơ yếu lý lịch (yêu cầu có xác nhận của địa phương)

Ghi chú:
– Các giấy tờ dịch thuật công chứng sinh viên có thể nộp bản công chứng, bổ sung dịch thuật công chứng khi trúng tuyển
– Hồ sơ thí sinh gửi trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng Sunway HANU – phòng 201 nhà B, trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

VĂN PHÒNG SUNWAY HANU

Địa chỉ: Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội. 
Số 264-266 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 096 423 3653 / 0243.554.4243 
Website: https://sunway.hanu.edu.vn/ 
Hòm thư: obu@hanu.edu.vn