Vinh danh học viên khóa OBU05 đạt điểm cao trong kỳ thi chuyên ngành giai đoạn 1 năm 2018

Văn phòng SunwayHANU chúc mừng các sinh viên đã đạt điểm cao trong giai đoạn 1 như sau:

  1. Ngô Phương Huyền – môn FA1 – 82/100, môn MA1 – 90/100
  2. Trần Thị Thanh – môn FA1 – 80/100

    Trần Thị Thanh
  3. Nguyễn Thị Minh Thùy – môn FA1: 80/100, môn MA1 – 82/100

    Nguyễn Minh Thùy