Tài liệu hướng dẫn kỹ năng IELTS Writing Part 2

Cuốn IELTS Academic Writing  Part 2 của tác giả Dr.Michael R.Davis vô cùng quý dành cho các sĩ tử đang chuẩn bị thi IELTS cải thiện kỹ năng Writing.

Link download: https://drive.google.com/open?id=1GtbrrQ1dAbJNRBg_TCr8zQC9Snl1JYeE