Từ một sinh viên OBU có thành tích học xuất sắc đến một cô gái tài năng tại cuộc thi Virtual Audit Simulation Programme 2021...