Trần Thị Thanh, hiện đang theo học chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng – OBU do ĐH Oxford Brookes UK cấp bằng kết...