Trở thành Prize Winner hay đứng top 1 Việt Nam (lọt top) trong kỳ thi các môn của ACCA không phải là một điều đơn...