SunwayHANU chúc các bạn học viên CFA của khóa Tháng 1/2013 đạt được kết quả thi như ý muốn! Nguyễn Phương Anh: “Cám ơn SunwayHANU đã...