BIG 4 là tên gọi của 4 công ty kiểm toán đa quốc gia hàng đầu thế giới bao gồm: Deloitte, Ernst and Young (EY), KPMG...