The Future Accountant Contest (FAC) là một cuộc thi thường niên dành cho sinh viên khối ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính...