Sinh viên theo học chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng được yêu cầu điều kiện tiếng Anh IELTS 6.0 tối thiểu để xin...