Hiện nay có rất nhiều các loại chứng chỉ kế toán khác nhau góp phần ghi nhận khả năng và trình độ của các cá...