Nếu bạn hỏi ai đó đã từng đi du học, người đó chắc chắn sẽ nói với bạn rằng đó là một trải nghiệm làm...