I/ THỰC TẬP 1. Vì sao nên bắt đầu chuẩn bị cho thực tập Big5 càng sớm càng tốt (Internship/ Fresh Graduate) Với bất kỳ...