Theo mình thực ra nếu xét về kiến thức, bạn hoàn toàn có thể học bất cứ đâu. Nhưng chắc chắn có một sự khác biệt rất lớn mà học ở Sunway đem lại cho mình đó là trại nghiệm. Mình nghĩ mình đã trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc ở nhà tuy rằng vẫn còn nhiều thứ phải học nữa lắm”