• Thạc sỹ Luật quốc tế (Úc)
  • Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh và Du Lịch
  • Hơn 18 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực luật cho các chương trình giáo dục quốc tế
  • Cố vấn luật trong các dự án của Công ty tư vấn Luật và nhân sự
  • Có phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả giúp sinh viên hiểu và vận dụng bài tập.